O Nahořanech z prvních zmínek až do 19. století

Od Míša RK

Po roce 500 n. l. přicházely do našeho kraje z Ukrajinské oblasti, zejména z její části Volyně, kmeny a vyhledávaly místa, která ještě nebyla osídlena a dávala naději na obživu. V knize Jindřicha Podhorského, rodáka ze Zechovic č. 10, nazvané Pohledy do historie Volyně a Pošumaví, je uvedeno, že počátky osídlení volyňska sahají do 8.…